Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Menu

Geweld of overlast

Wat u kunt doen als u te maken krijgt met huiselijk geweld, seksueel misbruik of ouderenmishandeling. Hoe om te gaan met een burenruzie of overlast.

Burenruzie of overlast

Burenruzie of overlast

Ga het gesprek aan bij overlast in uw buurt. Buurtbemiddelaars en de wijkagent kunnen helpen. Melden bij gemeente of politie kan ook.

Direct hulp

Direct hulp bij geweld

Neem voor hulp bij geweld contact op met Veilig Thuis (24 uur per dag bereikbaar). Of bel 112 bij nood.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Slachtoffer of getuige? Neem mensen in vertrouwen en zoek hulp. De politie kan de pleger een huisverbod opleggen.

Seksueel geweld

Seksueel geweld

Schaamte maakt hulp zoeken na seksueel misbruik vaak moeilijk. Praten helpt. Huisarts, politie en Slachtofferhulp kunnen u verder bijstaan.

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling herkennen is vaak lastig. Heeft u vermoedens of bent u getuige? Praat erover met bekenden en bel meldpunt Veilig Thuis.

Kindermishandeling

Seksueel misbruik bij kinderen voorkomen

Wat u kunt doen om uw kinderen te beschermen en weerbaar te maken.

Kindermishandeling ontdekken

Signalen van mishandeling of misbruik herkennen bij een kind.

Hulp en steun van anderen bij kindermishandeling

Zoek steun in uw nabije omgeving wanneer er sprake is van kindermishandeling. Ook wanneer u twijfelt of u het moet melden.

Vergelijk hulpaanbod