Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die snel hulp nodig hebben en niet thuis kunnen zijn. Dat kan komen door lichamelijke of psychische problemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • financiĆ«le problemen

Mensen met dit soort problemen kunnen tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

In de gemeente Deventer wordt de crisisopvang verzorg door Iriszorg. Kijk op de website van Iriszorg voor de contactgegevens van crisisopvang:

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, dan kan voor kinderen jonger dan 18 jaar een gezinscoach worden ingeschakeld, gaat het om een jongere van 18+, dan kunt u een spoedmelding doen bij de huisarts. De huisarts verwijst door naar de juiste instantie.

Zij zorgen ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Organisaties

Huisarts

Huisartspraktijk Klunder

 0570-61 29 25 huisartsklunder.praktijkinfo.nlBinnensingel 107411PMDeventer

Huisartsenpraktijk Reddingius

 0570-61 21 94 huisartsenpraktijkreddingius.uwartsonline.nlBinnensingel 107411PMDeventer

Huisartsenpraktijk Sluimer

 0570-64 35 56 huisartssluimer.nlBinnensingel 107411PMDeventer

Hulpaanbod

Crisisopvang voor jeugd met een beperking

IrisZorg Contract met de gemeente

Crisisopvang / Crisisopvang zwerfjongeren

De Crisisopvang biedt tijdelijk onderdak, ondersteuning en...

Ambiq Contract met de gemeente

Crisisopvang

crisisopvang binnen de leefgroepen of in crisisopvanggezinnen van...