Kunt u niet meer thuis kunt wonen en heeft u acuut onderdak nodig? Dan kunt u terecht in de crisisopvang.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die snel hulp nodig hebben en niet thuis kunnen zijn. Dat kan komen door lichamelijke of psychische problemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • financiĆ«le problemen

Mensen met dit soort problemen kunnen tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

In de gemeente Deventer wordt de crisisopvang verzorg door Iriszorg. Kijk op de website van Iriszorg voor de contactgegevens van crisisopvang:

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, dan kan voor kinderen jonger dan 18 jaar een gezinscoach worden ingeschakeld, gaat het om een jongere van 18+, dan kunt u een spoedmelding doen bij de huisarts. De huisarts verwijst door naar de juiste instantie.

Zij zorgen ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Organisaties

Huisarts

Alle 39 items
Huisartspraktijk Klunder

 0570-61 29 25 huisartsklunder.praktijkinfo.nlBinnensingel 107411PMDeventer

Huisartsenpraktijk Reddingius

 0570-61 21 94 huisartsenpraktijkreddingius.uwartsonline.nlBinnensingel 107411PMDeventer

Huisartsenpraktijk Sluimer

 0570-64 35 56 huisartssluimer.nlBinnensingel 107411PMDeventer

Hulpaanbod

Crisisopvang

Alle 11 items

Crisisopvang / Crisisopvang zwerfjongeren

De Crisisopvang biedt tijdelijk onderdak,...

Crisisopvang / Crisisopvang zwerfjongeren

De Crisisopvang biedt tijdelijk onderdak,...

Crisisopvang

crisisopvang binnen de leefgroepen of in...

Crisisopvang voor jeugd met een beperking

Alle 4 items

Crisisopvang

crisisopvang binnen de leefgroepen of in...

Spoedopvang

Aanmelden voor crisisopvang gebeurt...

Spoedopvang

De deelnemers runnen samen met ons de...

Vrouwenopvang

24-uursvoorziening

Dak- en thuisloze mensen kunnen 24-uur per dag...

Opvang voor vrouwen

Kadera biedt opvang aan vrouwen en kinderen die...