Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Menu

Afval en ongedierte

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afval en het opruimen van zwerfvuil.

Inwoners kunnen hieraan meehelpen door hun afval te scheiden én door te proberen afval te voorkomen. U leest er meer over op de website Milieucentraal.nl.

Afval scheiden

Huishoudelijk afval wordt in Deventer gescheiden ingezameld. Groenafval en restafval hebben een eigen container. Grofvuil moet u meestal zelf wegbrengen. Verder kunt u de volgende dingen apart inleveren:

  • klein chemisch afval
  • oud papier
  • glas
  • textiel en schoenen
  • afgedankte apparatuur

In de gemeente Deventer worden ook ingezameld:

  • plastic
  • lege pakken (van melk, sap, yoghurt, etc.)
  • blik
  • luiers en incontinentiemateriaal

Informatie over de inzameling van afval vindt u op de website van de gemeente Deventer en op de website van Circulus-Berkel.

Plastic zakken voor de inzameling van plastic, blik, sap- en melkpakken, etc. en voor luiers kunt u hier bestellen.

Inleverpunten voor apparatuur en spaarlampen kunt u vinden via Wecycle.

Vuil op straat, losse stoeptegel, openbaar groen

Zwerfvuil is afval dat is achtergelaten op plaatsen waar het niet hoort. Het gaat vaak om verpakkingen: plastic flesjes, snoeppapiertjes.

Ziet u zwerfafval of hondenpoep op straat? Heeft u last van een hinderlijk geplaatste fietspaal? Is uw omgeving voorzien van graffiti? Is uw straat onveilig door kapotte stoeptegels? Of hebben de struiken hoognodig een snoeibeurt nodig? U kunt het melden aan de gemeente. Neem contact op met het Meldpunt Openbare Ruimte. Dat kan via het digitale formulier, de Deventer app of de telefoon: 14 0570. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Deventer.

U kunt ook zelf bijdragen aan een schone omgeving. Bijvoorbeeld door elke dag een stukje afval op te ruimen. U kunt dit bijvoorbeeld doen langs een route die u dagelijks loopt of fietst. Of bij een parkeerplaats waar u vaak stopt met de auto. U kunt ook samen met anderen een grote opruimactie houden, als buurtactiviteit. Misschien zijn er bij het buurtcentrum wel mensen te vinden die hier ook enthousiast over zijn.

Ongedierte

Tips om van veelvoorkomende soorten ongedierte, zoals kakkerlakken, mieren en motten af te komen, vindt u op Milieucentraal.nl.

In de gemeente Deventer kan Circulus-Berkel u helpen om ongedierte te bestrijden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van Circulus-Berkel.

Vergelijk hulpaanbod