Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Wanneer u ziek bent of (deels) arbeidsongeschikt, bekijkt u met uw werkgever wat voor mogelijkheden er zijn om weer aan de slag te gaan.

Re-integratie

Uw werkgever is verplicht met u te werken aan uw re-integratie als u een tijdlang ziek bent geweest. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U kunt terug naar uw baan, met wat aanpassingen misschien.
  • Er is (tijdelijk) ander passend werk voor u.
  • Uw werkgever zorgt ervoor dat u bij een andere organisatie passend werk krijgt.

Nagaan wat er mogelijk is

Bereid uzelf goed voor op een gesprek met uw werkgever door na te gaan wat voor werk in uw situatie nog mogelijk is. Misschien kunt u dezelfde functie houden met wat aanpassingen aan uw werkplek, uw werktijden of andere omstandigheden. Kijk in de cao welke regelingen er zijn of bespreek dat van te voren met iemand van de afdeling Personeelszaken. Hieronder noemen we enkele mogelijkheden.

Regelingen voor de werkgever

Voor aanpassingen aan uw werkplek kan uw werkgever gebruik maken van speciale regelingen en financiële voordelen via het UWV. Werkgevers weten niet altijd dat deze regelingen er zijn. Als u zich erin heeft verdiept, kunt u uw werkgever misschien op nieuwe ideeën brengen.

De regelhulp financieel cv is hier een handig hulpmiddel voor. U vult een aantal gegevens in en ziet meteen van welke regelingen uw werkgever gebruik kan maken. De regelhulp zet deze regelingen automatisch voor u in een brief. Deze brief is uw 'financieel CV', dat u aan uw werkgever kunt laten zien.

Aanpassingen uw werkplek

Aanpassingen kunnen bestaan uit: extra pauzes, aangepaste werktijden, voorzieningen op de werkplek, enzovoort. Dit zijn werkplekaanpassingen. Misschien is het ook mogelijk dat u (deels) thuis werkt.

Reiskosten voor aangepast vervoer

Misschien wil de werkgever u een tegemoetkoming in de kosten geven voor aangepast vervoer naar uw werk.

Reiskosten voor aangepast vervoer dat u langdurig nodig heeft vanwege een beperking, kunnen worden vergoed door het UWV. Bijvoorbeeld kosten voor taxivervoer, een aangepaste auto of aangepaste fiets. U leest er meer over op de website van het UWV.

Omscholen naar een andere functie

Had u een functie waarin u vooral lichamelijk werk deed? Misschien is het dan mogelijk dat u zich laat omscholen of een cursus doet, waardoor u bij hetzelfde bedrijf bijvoorbeeld kantoorwerk kunt gaan doen.

Ontslag

Lukt het niet om samen met uw huidige werkgever passend werk te vinden dat u nog kunt doen? Dan zal uw werkgever het met u gaan hebben over ontslag. Onder bepaalde voorwaarden mag de werkgever u ontslaan, als hij of zij uw loon gedurende 2 jaar tijdens uw ziekte heeft doorbetaald. U kunt er meer over lezen op de website van het Juridisch Loket.

Zijn de 2 jaar nog niet voorbij, en wil uw werkgever u ontslaan? Dan kunt u er beter niet voor kiezen om ontslagen te worden met wederzijds goedvinden. U verliest dan mogelijk het recht op een WW-uitkering.

Bent u na 2 jaar nog steeds ziek of arbeidsongeschikt, dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Laat u altijd goed informeren als uw werkgever met u wil praten over ontslag. U kunt terecht bij het Juridisch Loket voor gratis juridisch advies.

Hulpaanbod

Re-integratie- en loopbaanbegeleiding

Organisaties

Re-integratiebedrijf

Deventer Schoon Familie - Lange Zandstraat

 0570-62 22 10 deventerschoonfamilie.nlLange Zandstraat 137412CDDeventer

Werkplaats31@

 06-53 42 99 23Randerstraat 317431PRDiepenveen

Philadelphia - de Bloemendal

 06-11 49 72 89 philadelphia.nlHet Laar 17414BJDeventer

Juridisch Loket of rechtswinkel

Het Juridisch Loket, locatie Deventer

 0900-80 20 juridischloket.nlSmedenstraat 2867411RDDeventer

Vergelijk hulpaanbod