Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een beperking of gedragsproblemen. Of omdat de school van uw keuze (met een godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag) te ver weg is.
(Dit geldt niet voor scholen van een bepaalde onderwijskundige richting zoals Jenaplan of Montessorionderwijs.)

Uw kind kan leerlingenvervoer krijgen via de gemeente.

De gemeente bepaalt of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Soort vervoer

Het kan zijn dat de gemeente vervoer voor uw kind regelt, bijvoorbeeld door middel van een taxibusje of schoolbus. De gemeente kan ook een vergoeding geven voor vervoerskosten, bijvoorbeeld voor halen en brengen met de auto of reizen met het openbaar vervoer. Het hangt van de situatie van uw kind af wat er mogelijk is.

Leerlingenvervoer in Deventer

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij de gemeente. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen. Op de website van uw gemeente kunt u meer over de vergoeding en de aanvraag lezen.

In de gemeente Deventer wordt het leerlingenvervoer uitgevoerd door PlusOv.

Organisaties

Leerlingvervoerder

Informatie van de gemeente