Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat zij medische problemen, gedragsproblematiek of een ontwikkelingsachterstand hebben. Deze kinderen kunnen in groepsverband of in de thuissituatie aanvullende zorg en opvang ontvangen. U kunt hiervoor terecht bij het Team Toegang Jeugd van de gemeente.

Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, wanneer de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.

Aanvragen jeugdhulp

U kunt uw vraag of melding indienen door een e-mail te sturen naar toegangjeugd@deventer.nl.
Opmerking: heeft u hulp nodig bij het doen van de melding dan kunt u bellen met de gemeente, via telefoonnummer 14 0570 (netnummer niet nodig), van 09.00 tot 17.00 uur.

Informatie over de procedure bij het aanvragen van jeugdhulp vindt u op de website van de gemeente Deventer

Verwijzing van een arts of specialist

Een huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. Jeugdconsulenten van Team Toegang Jeugd geven indien nodig de huisarts advies voor deze doorverwijzing.

Zorg in natura of pgb

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. De toegangsmedewerker jeugd kan u vertellen welke zorg dat is.

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen voor uw kind.

Cliëntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Vormen jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid)

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat voor hulp er mogelijk is in uw situatie, neem dan contact op met team toegang jeugd.

De gemeente levert (gespecialiseerde) hulp niet zelf, maar sluit daarvoor een contract af met organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. De gemeente moet ervoor zorgen dat er in de gemeente een toereikend aanbod van jeugdhulp beschikbaar is.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het ook zijn dat de hulp onder een andere zorgwet valt. Heeft een kind langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig? Dan valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). En verpleging voor kinderen valt bijvoorbeeld onder de Zorgverzekeringswet.

Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Juiste Loket.

Meedoen dankzij hulpmiddelen en ondersteuning

Kinderen met een beperking doen mee dankzij ondersteuning, hulpmiddelen en de inzet van hun ouders. Bij complexe problemen rond de ontwikkeling of opvoeding van kinderen kunnen gezinnen een beroep doen op een toegangsmedewerker jeugd (voorheen gezinscoach).

Een coproductie van de gemeente Deventer, Drtv en de Bibliotheek Deventer.
(januari 2017)

Zorgwetten eenvoudig uitgelegd

In de brochure 'Wetten zorg en ondersteuning - eenvoudig verteld' worden de zorgwetten WMO, Wlz, ZVW en de Jeugdwet uitgelegd in eenvoudig Nederlands. Klik op de afbeelding om de brochure te openen.

Open de brochure 'Wetten zorg en ondersteuning - eenvoudig uitgelegd'

Organisaties

Gezinscoach

Team Toegang Jeugd Deventer

 14 05 70 deventer.nl

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod